Jak działa membrana Solo?

 

 

 Budowa membrany Solo

 

 

 

 1. Ari A, Areabi H , Fink JB. Evaluation of aerosol generator devices at 3 locations in humidified and non-humidified circuits during adult mechanical ventilation. Respiratory care. 2010;55:837-844


Sprawdzony na oddziałach intensywnej terapii Aerogen Solo zapewnia pełną kontrolę podawania leków w aerozolu.

Aerogen Solo dostarcza 17% depozycji leku w płucach w porównaniu z 3% tradycyjnych nebulizatorów o małej pojemności. 1

Dostosowany do podawania roztworów, zawiesin, protein i peptydów bez zalegającej objętości. Można być pewnym, że przepisana dawka zostanie dostarczona.

Z uwagi na brak dodatkowego przepływu w obwodzie Aerogen Solo stosowany jest do wszelkiego rodzaju wentylacji włącznie z wentylacją mechaniczną, HFOV, wentylacją nieinwazyjną i wysokim przepływem.

Pracuje niezwykle cicho i jest idealny do stosowania w cichym środowisku.

 

Dowód kliniczny 1


 

 

 

 

 Nebulizator Aerogen Solo można podłączyć do obwodów oddechowych do respiratora  zarówno jednorurowych jak i dwururowych.

 

Jak podłączyć Aerogen do obwodu oddechowego?

 1. Umieść Aerogen Solo w dobranym wcześniej złączu typu T.
 2. Umieść  Aerogen Solo połączony ze  złączem T w ramieniu wdechowym obwodu odechowego przed trójnikiem.
 3. Wlej lek do zbiorniczka membrany   Aerogen Solo.
 4. Usuń filtr HME na czas nebulizacji.
 5. Naciśnij przycisk  on/off na kontrolerze Aerogen  przez 1 sek w celu wybrania trybu 30 min.
  Do włączenia trybu ciągłego na kontrolerze Aerogen Pro-X  wciśnij i przytrzymaj przycisk on/off przez 3 sekundy.

  Do włączenia trybu 6 h na kontrolerze Aerogen USB wciśnij i przytrzymaj  przycisk on/off  przez 3 sek.
 6. Rozpocznij nebulizację.
 7. Po zakończonej nebulizacji należy przepłukać membranę Solo wodą destylowaną / NaCl.

Jak podłączyć Aerogen do rurki tracheostomijnej?

 1. Umieść Aerogen Solo w dobranym wcześniej złączu typu T.
 2. Umieść  Aerogen Solo połączony ze  złączem T w obwodzie
 3. Wlej lek do zbiorniczka membrany   Aerogen Solo.
 4. Usuń filtr antybakteryjny /HME na czas nebulizacji lub podłącz przed nebulizatorem tak aby nie był na drodze nebulizator-pacjent.
 5. Naciśnij przycisk  on/off na kontrolerze Aerogen  przez 1 sek w celu wybrania trybu 30 min.
  Do włączenia trybu ciągłego na kontrolerze Aerogen Pro-X  wciśnij i przytrzymaj przycisk on/off przez 3 sekundy.

  Do włączenia trybu 6 h na kontrolerze Aerogen USB wciśnij i przytrzymaj  przycisk on/off  przez 3 sek.
 6. Rozpocznij nebulizację.
 7. Po zakończonej nebulizacji należy przepłukać membranę Solo wodą destylowaną / NaCl.