Biameditek Sp. z o.o.

Autoryzowany dystrybutor na Polskę

ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

Tel. 85 / 66 45 200
Fax. 85 / 66 45 266
e-mail: biameditek@biameditek.pl

 

Damian Ostrowski

Junior Product Manager

Kom:+48 881 311 889

e-mail: dostrowski@biameditek.pl

 


 • Klauzula informacyjna ⯆
  • Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) jest Biameditek Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

   Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem: ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok, e-mail: zgody@biameditek.pl.

   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie w celu:

   1. udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy – podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów ADO w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
   2. marketingu bezpośredniego towarów i usług własnych ADO – podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, jeżeli Pani/Pan nie wyraził takiej zgody ADO nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych w tym celu. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody lub do czasu zrezygnowania przez ADO z prowadzenia działalności marketingowej.

   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: firma świadcząca usługi IT.

   Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

   Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych.

   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

   Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie i przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych ADO.